Projekty

INVESTICE FIRMY RÉVA RAKVICE S.R.O. PRO OBDOBÍ 2021/22

INVESTICE FIRMY RÉVA RAKVICE S.R.O. PRO OBDOBÍ 2019/20

Projekt „Modernizace výrobního zařízení“

Dne 27. 10. 2017 spol. RÉVA RAKVICE s.r.o. podala Žádost o dotaci z Programu
rozvoje venkova 2014-2020 v rámci 5. kola na operaci 4.2.1. Zpracování a uvádění
na trh zemědělských produktů.

Telefon: +420 519 349 216
E-mail: obchod@revarakvice.cz
Réva Rakvice s. r. o.
Družstevní 854, 691 03 Rakvice